212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Avukat BEKLAN YILMAZ Bize Ulaşın

Av. Beklan YILMAZ

2008 yılında Avukat Beklan YILMAZ tarafından kurulan Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilere profesyonel düzeyde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta olup; müvekkillerinin çeşitli hukuksal hak ve menfaatlerinin savunulması amacıyla, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk nosyonuna sahip şekilde, meslek kuralları ve meslek etiğinden ödün vermeksizin, müvekkillerinin sorunlarının çözümünde, arzulanan hedeflere en kısa sürede ulaşılmasında etkin, zoru başaran ve yaratıcı bir avukatlık hizmeti sunmayı amaç edinmiştir. 

Temel yaklaşımımız; müvekkillerin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak ve en hızlı şekilde karşılık verebilmektir. Tüm çabamızla hukuki sonuca ulaşmak için hızlı ve ısrarlı bir şekilde hareket ederek, çağdaş yaklaşımların sergilenmesi ve öncü olmak adına güncel bilgi ve teknoloji takibi ile hukukun getirdiği tüm yeniliklere ve değişimlere müvekkillerimizin hızlı uyum sağlamasını sağlarız.

Beklan YILMAZ

Hizmet Alanlarımız

kişisel verilerin korunması kanunu (kvkk)
danışmanlık hizmetleri

Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve Devamı… 

Aile Hukuku

Anayasa, aileyi “toplumun temeli” olarak tanımlamıştır. Toplumu oluşturan en küçük birim olan aile
üyelerinin birbirlerine karşı hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Devamı… 

şirketler ve Ticaret Hukuku

Globalleşen Dünya’da değişen ve gelişen ticari şartlara uygun olarak, yerli ve yabancı Şirket müvekkillerine ticaret hukuku kapsamında ihtiyaç duyabileceği
 Devamı… 

fikri ve sina-i haklar Hukuku

İşletmeler için fikri ve sınai mülkiyet konusu değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok
büyük önem taşımaktadır Devamı… 

sigorta ve sigorta aracıları Hukuku

Günümüzde ölümlerin ve yaralanmaların en büyük sebeplerinden birisi trafik kazalarıdır. Kazalar ile maddi zararlar oluşmakta Devamı… 

bilişim ve e-ticaret Hukuku

Günden güne gelişen ve büyüyen bilişim alanı üzerinde bu gelişmelerin ışığında birden çok konu başlığı altında hukuki destek sağlamaktadır. Devamı… 

ceza Hukuku

Ekonomik suçlar, bilişim suçları, iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere Ceza Hukuku alanında suç ayrımı yapmaksızın hizmet vermektedir Devamı… 

basın ve medya Hukuku

Medya hukuku  oldukça hızlı ve sürekli  bir değişimle karşı karşıya bulunmaktadır. Teknolojik
gelişmeler sayesinde basın ve yayın,  radyo ve televizyon ve  müzik Devamı… 

icra ve iflas Hukuku

Büromuzda yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Devamı… 

gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz, birçok banka ve özel şirketlerin kredilerinden doğmuş gayrimenkul rehni (ipotek tesisi) konusunda çalışmalar bulunmaktadır.
Devamı… 

miras Hukuku

Hizmetlerimiz arasında; vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin
yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali Devamı… 

iş ve sosyal güvenlik Hukuku

Bireysel ve Toplu İş Hukuku konusunda faaliyet göstermekte olup, İşçi-İşveren ilişkilerinde mümkün olan en hızlı ve etkili çözümleri üretme  konusunda maksimum özen Devamı… 

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması,takibi ve sonuçlandırılması Devamı… 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURULARI (AİHM)

Hukuk Büromuz, “temel insan hakları” ihlal edilen müvekkilleri adına iç hukuk yollarını etkin ve doğru bir biçimde tükettikten sonra Devamı… 

Spor hukuku

Spor Hukuku, sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara hukukun genel ilkeleri gözetilerek çözüm yolları Devamı… 

Bize Ulaşın


Hukuksal çözüm için doğru karar vermek önemlidir.

Hukuk Büromuz, kurumsal firmalara hukuksal danışmalık hizmeti sunmakla birlikte; tüzel kişi müvekkillerine de kurumsal gelişim koçluğu yapmaktadır. Bizce ticari şirketler için hukuki danışmanlık, yalnızca bir dava ya da sözleşme hazırlanması görevinin yürütülmesi değil; aynı zamanda işletmenin kurumsallaşmasına hukuksal ve vizyoner katkı demektir. Bu inançla hareket eden Hukuk Büromuz, ticari hayatın, bilişim, teknoloji, finansal sistemler, otomotiv, tekstil, gayrimenkul gibi birçok sektörel alanlarında ticari-kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuz, müvekkil şahısların sadece mevcut dava yahut sorunlarının çözümünde değil hayatın olağan hukuksal düzeninde yaşamalarına katkı sağlamayı amaç edinmiş olup, sorunlarının çözümünde vekillik/danışmanlık yapmakla birlikte aile avukatlıklarını/danışmanlıklarını da yürütmektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmetimizi, müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en kısa sürede, en az maliyetli ve olaya en uygun çözümleri uygulamak gibi vazgeçilmez ilkelerimizle vermek ve mesleğin diğer temel ilkelerine bağlı olarak icra etmektir.

error: İçerik korunuyor!