212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Day

Eylül 5, 2020
Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan ve veri işleyen konumundaki tüm kurum ve kuruluşlarınbu Kanun düzenlemelerine uyumlu hale gelmeleri önem arz etmektedir. Bu sebeple, 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinikorumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul veesasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren...
Read More
Kanunda, ilgili kişilerin Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini iletebilmeleri ve kişisel verilerine ilişkin haklarını koruyabilmeleri için bir takım hak arama yöntemleri belirlenmiş olup böylelikle ilgili kişiler, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak adına yargı yoluna başvurmanın yanı sıra Kanunla getirilen diğer hak arama yöntemlerini dekullanabileceklerdir 1 .A. Veri Sorumlusuna BaşvuruKVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “İlgili...
Read More
error: İçerik korunuyor!