212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

By

Av. Beklan Yılmaz
HMK DEĞİŞİKLİKLERİ HMK Nedir? Hangi alanlar düzenlenmektedir? HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hukukun yargılama usullerini düzenlemektedir. Yargılama sürecinin hangi mahkemede ne şekilde yürütüleceğini kapsamaktadır. Hukuk mahkemelerine teker teker yer verilmektedir. Bu kanun bakımından “usul” kavramının ne kadar önemli bir kavram olduğu ve hukukta ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.  Kanunun ilk maddesine bakıldığında;...
Read More
YARGITAY HUKUK DAİRESİEsas Numarası: 2019/348Karar Numarası: 2019/984Karar Tarihi: 13.02.2019AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ – Eşlerden Biri Diğer Eşin “Açık Rızası Bulunmadıkça” Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemez, Aile Konutunu Devredemez Ve Aile Konutu Üzerindeki Hakları Sınırlayamaz – Aile Konutunun Maliki Olan Eş, Aile Konutundaki Yaşantıyı Güçlüğe Sokacak Biçimde, Aile Konutunun İpotek Edilmesi Gibi...
Read More
Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan ve veri işleyen konumundaki tüm kurum ve kuruluşlarınbu Kanun düzenlemelerine uyumlu hale gelmeleri önem arz etmektedir. Bu sebeple, 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinikorumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul veesasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren...
Read More
Kanunda, ilgili kişilerin Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini iletebilmeleri ve kişisel verilerine ilişkin haklarını koruyabilmeleri için bir takım hak arama yöntemleri belirlenmiş olup böylelikle ilgili kişiler, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak adına yargı yoluna başvurmanın yanı sıra Kanunla getirilen diğer hak arama yöntemlerini dekullanabileceklerdir 1 .A. Veri Sorumlusuna BaşvuruKVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “İlgili...
Read More
Bilindiği üzere; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir. KVKK kişisel veri kavramını gerçek kişilere atfetmiş olup, “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel...
Read More
error: İçerik korunuyor!