212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
212 275 36 20
·
info@beklanyilmaz.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Makaleler

28.07.2020 TARİHLİ ve 31199 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ UN DEĞERLENDİRİLMESİ

HMK DEĞİŞİKLİKLERİ HMK Nedir? Hangi alanlar düzenlenmektedir? HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hukukun yargılama usullerini düzenlemektedir. Yargılama sürecinin hangi mahkemede ne şekilde yürütüleceğini kapsamaktadır. Hukuk mahkemelerine teker teker yer verilmektedir. Bu kanun bakımından “usul” kavramının ne kadar önemli bir kavram olduğu ve hukukta ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.  Kanunun ilk maddesine bakıldığında;...

KVKK KAPSAMINDA KURUM/ŞİRKET GEREKSİNİMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan ve veri işleyen konumundaki tüm kurum ve kuruluşlarınbu Kanun düzenlemelerine uyumlu hale gelmeleri önem arz etmektedir. Bu sebeple, 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinikorumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul veesasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) HAK ARAMA YÖNTEMLERİ

Kanunda, ilgili kişilerin Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini iletebilmeleri ve kişisel verilerine ilişkin haklarını koruyabilmeleri için bir takım hak arama yöntemleri belirlenmiş olup böylelikle ilgili kişiler, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak adına yargı yoluna başvurmanın yanı sıra Kanunla getirilen diğer hak arama yöntemlerini dekullanabileceklerdir 1 .A. Veri Sorumlusuna BaşvuruKVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “İlgili...

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ VE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Bilindiği üzere; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir. KVKK kişisel veri kavramını gerçek kişilere atfetmiş olup, “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel...
error: İçerik korunuyor!